Regulamin Sztafet

PolskaMan Triathlon Wolsztyn 2020 - Sztafety


W 2020 na starcie PolskaMan Triathlon Wolsztyn staną do rywalizacji sztafety triathlonowe. Trzyosobowe drużyny mogą wybrać dystans krótki (51.5), średni (113) oraz długi (226).

Ogólnie stosuje się regulamin dla zawodników indywidualnych (https://www.polskaman.pl/pl/zawody/regulamin/).

Pakiet startowy dla sztafety może być odebrany przez kapitana lub przez wszystkich członków drużyny w jednym momencie.
Pakiety nie będą wydawane indywidualnie!
W przypadku odbioru przez kapitana, niezbędne będzie dostarczenie podpisanych przez dwóch pozostałych uczestników oświadczeń oraz przedstawienie skanu/zdjęcia/kserokopii ich dokumentów tożsamości.

Sztafety startują razem z indywidualnymi zawodnikami.

Przekazanie chipu pomiaru czasu ma miejsce w strefie zmian.


OPŁATY STARTOWE

Dystans krótki/średni/długi
• PLN 250,-/350,-/450,- do 31.10.2019
• PLN 300,-/400,-/525,- do 31.12.2019
• PLN 350,-/500,-/625,- do 28.02.2020
• PLN 400,-/550,-/700,- do 30.04.2020
• PLN 450,-/625,-/775,- do 30.06.2020
• PLN 500,-/700,-/825,- do 31.07.2020

Płatność online przez Przelewy24 (one-click-buy) (linki poniżej)

Sztafeta PolskaMan Triathlon 51.5
Sztafeta PolskaMan Triathlon 113
Sztafeta PolskaMan Triathlon 226

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

• W przypadku zgłoszenia udziału w zawodach w biurze zawodów organizator pobiera dodatkową opłatę w wyskokości PLN 50,-.
• Zawodnikom zgłaszającym się po 31.07.2020, organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego oraz finiszera.

Uwaga: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty uiszczone za późno lub ewentualne opłaty za przelew będą doliczone!

Osobisty odbiór pakietów startowych dla sztafet na dystansach 226 i 113 możliwy będzie tylko w dniu 15.08.2020 w biurze zawodów. Sztafety na dystansie 51.5 będą mogły odebrać pakiety w dniu zawodów w godzinach 08.00-11.30h.


KATEGORIE

Klasyfikacja sztafet męskich (składający się z 3 mężczyzn) 1.-3. miejsce
Klasyfikacja sztafet żeńskich (składający się z 3 kobiet) 1.-3. miejsce
Klasyfikacja sztafet mieszanych (w skład której wchodzą przedstawiciele obu płci) 1.-3. miejsce


NAGRODY

Każdy uczestnik sztafety otrzymuje pełny pakiet startowy oraz pakiet finiszera.

Miejsca I-III we wszystkich klasyfikacjach otrzymają statuetki pamiątkowe.

Najszybsza sztafeta, która pobije indywidualny rekord świata na dystansie długim (aktualnie Jan Frodeno 7:35:39h) otrzyma nagrodę w wysokości PLN 5.000,- brutto.

Odbiór nagród (pieniądze, nagrody rzeczowe i puchary) może nastąpić wyłącznie OSOBIŚCIE podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.