Terminy & Opłaty

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące wysokości opłat i terminów.

Dystans krótki/średni/długi INDYWIDUALNY START

 • PLN 200,-/300,-/400,- do 31.10.2021
 • PLN 225,-/325,-/450,- do 31.12.2021
 • PLN 250,-/400,-/525,- do 28.02.2022
 • PLN 275,-/450,-/575,- do 30.04.2022
 • PLN 300,-/500,-/650,- do 30.06.2022
 • PLN 350,-/550,-/700,- do 31.07.2022

SZTAFETA dystans krótki

 • PLN 475,- do 31.10.2021
 • PLN 525,- do 31.12.2021
 • PLN 600,- do 28.02.2022
 • PLN 675,- do 30.04.2022
 • PLN 750,- do 30.06.2022
 • PLN 800,- do 31.07.2022

• Uwaga: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
• Opłaty uiszczone za późno lub ewentualne opłaty za przelew będą doliczone!
• O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
• W przypadku zgłoszenia udziału w zawodach w biurze zawodów organizator pobiera dodatkową opłatę w wyskokości PLN 50,-.
• Zawodnikom zgłaszającym się po 31.07.2022, organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego oraz finiszera.


Faktury

• Na życzenie zawodnika wysłane mailem na adres info@polskaman.pl, organizator wystawia fakturę. Uwaga: Faktury będą wystawiane wyłącznie na klienta podane w danych kupującego w systemie Przelewy24; tzn. późniejsze zmiany danych nie są możliwe. Faktury za udział w imprezie wystawiane są do 14 dni roboczych po wpływie opłaty na konto. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).


Płatność online przez Przelewy24 (one-click-buy) (linki poniżej)

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

• Dokonanie płatności przez uczestnika celem realizacji zakupu pakietu startowego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) uczestnikowi zawierającemu umowę w systemie rejestracji uczestników i sprzedaży pakietów startowych www.polskaman.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
• Postępowanie reklamacyjne:
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich pakietów startowych zakupionych.
Zakupione pakiety startowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży pakietów startowych uczestnik powinien się skontaktować z organizatorem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail info@polskaman.pl lub w formie pisemnej na adres ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., Nowe Tłoki 10f, 64-200 Wolsztyn.
• Przy płatności online zostanie doliczona prowizja w wysokości 1,8%.