Terminy & Opłaty

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące wysokości opłat i terminów.

Dystans krótki/średni/długi INDYWIDUALNY START

 • PLN 150,-/250,-/350,- do 31.10.2019
 • PLN 175,-/275,-/400,- do 31.12.2019
 • PLN 200,-/350,-/475,- do 28.02.2020
 • PLN 225,-/375,-/525,- do 30.04.2020
 • PLN 250,-/425,-/575,- do 30.06.2020
 • PLN 300,-/500,-/625,- do 31.07.2020

Płatność online przez Przelewy24 (one-click-buy) (linki poniżej)


SZTAFETY dystans krótki/średni/długi

 • PLN 250,-/350,-/450,- do 31.10.2019
 • PLN 300,-/400,-/525,- do 31.12.2019
 • PLN 350,-/500,-/625,- do 28.02.2020
 • PLN 400,-/550,-/700,- do 30.04.2020
 • PLN 450,-/625,-/775,- do 30.06.2020
 • PLN 500,-/700,-/825,- do 31.07.2020

Płatność online przez Przelewy24 (one-click-buy) (linki poniżej)

• Dokonanie płatności przez uczestnika celem realizacji zakupu pakietu startowego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) uczestnikowi zawierającemu umowę w systemie rejestracji uczestników i sprzedaży pakietów startowych www.polskaman.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
• Postępowanie reklamacyjne:
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich pakietów startowych zakupionych.
Zakupione pakiety startowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży pakietów startowych uczestnik powinien się skontaktować z organizatorem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail info@polskaman.pl lub w formie pisemnej na adres ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., Nowe Tłoki 10f, 64-200 Nowe Tłoki.

W przypadku zgłoszenia udziału w zawodach w biurze zawodów organizator pobiera dodatkową opłatę w wyskokości PLN 50,-. Zawodnikom zgłaszającym się po 31.07.2020, organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego oraz finiszera.

Uwaga: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty uiszczone za późno lub ewentualne opłaty za przelew będą doliczone!

O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.